Home

Tusaidiane is een particulier initiatief om kleine gemeenschapsprojecten in Afrika financieel te ondersteunen. Donateurs zijn scholen, service clubs en privé-personen in Nederland

Een euro hier is een euro daar!

Tusaidiane is a private initiative in the Netherlands to financially support small scale community-based projects in Africa. Funds are raised by schools, service clubs and private people in the Netherlands

Het meeste recente nieuws vindt U in de berichten hierboven.

Voor meer informatie verwijzen wij U naar de site van onze partner in Uganda www. tusaidiane.com