ANBI-informatie

Aankondiging

De Stichting Tusaidiane zal haar activiteiten eind 2019 afronden.

Het voornemen is dat de Stichting Mirembe (www.stichtingmirembe.nl ) in 2020 de projecten portefeuille van de Stichting Tusaidiane ten behoeve van Tusaidiane Uganda gaat voortzetten.

De voorfinancieringsrol zal worden overgenomen door de Tusaidiane Trust in Uganda. Deze trust is in 2018 opgericht om de schenking van een kavel bouwgrond aan Begunstigden van Tusaidiane Uganda te beheren. De Trust is een niet-gouvernementele organisatie (NGO), gecertificeerd door de Oegandese Overheid, en kan ook fondsen ontvangen ten behoeve van charitatieve projecten, zoals de Stichting dat tot nu toe deed ten behoeve van de projecten van Tusaidiane Uganda. Het Stichtingsbestuur heeft de Trust gevraagd de vóórfinancieringsrol van de Stichting over te nemen nu de Stichting haar activiteiten als zelfstandige organisatie gaat beëindigen.

Brief aan alle vrienden en Bekenden van de Stichting Tusaidiane

ALGEMENE INFORMATIE

Uw geld gaat voor 100% naar de projecten. Natuurlijk heeft de Stichting kosten. Die worden betaald uit schenkingen van initiatiefnemers en vrienden. Geen cent van uw geld wordt daaraan besteed. Aan het motto “Een euro hier, is een euro daar” wordt niet getornt.”

BELE:IDSPLAN 2018 + FINANCIEEL OVERZICHT 2017

20190101 Beleidsplan Stichting Tusaidiane 2019-final

Download hier het beleidsplan incl. financieel overzicht

Het bestuur van de “Stichting Tusaidiane” bestaat uit:

Kees Ebskamp, voorzitter en intiatiefnemer;

Krijn Ebskamp, penningmeester

Maartje van Noord, secretaris

Zij verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en zonder beloning. Eventuele onkosten worden principe door de bestuurleden zelf gedragen.

DONATIES
Elke euro is van harte welkom en wordt volledig besteed aan onze projecten. U kunt u gift overmaken naar NL06 RABO 0137 9713 89, Stichting Tusaidiane / Velp. Mocht u erover denken vaker een donatie te willen geven dan is wellicht een periodieke schenking voor u van toepassing.

Periodieke schenking
Periodieke giften aan ANBI’s of verenigingen met minimaal 25 leden waren alleen aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn vastgelegd en voor een looptijd van ten minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij overlijden) zijn aangegaan. Per 1 januari 2014 is het mogelijk om ook periodieke giften die via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst heeft hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking gesteld dat door beide partijen moet worden getekend.  Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

PROJECTEN
Al onze projecten komen voort uit lokale gemeenschappen. Er wordt pas een project worden gestart als er een concrete vraag inclusief een plan ligt vanuit en herkenbare groep of school.

In Oeganda werken wij samen met Tusaidiane Ltd. Een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk die de aanvragen vanuit Oeganda begeleidt en monitort. Een deel van de projecten die zij begeleiden wordt gefinancierd door de Stichting maar hun streven is dat er zoveel mogelijk lokaal gezocht wordt naar fondsen.

De voortgang van projecten die wij ondersteunen kunt u volgen via de site en via onze nieuwsbrief. Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief stuur dan een mailtje

Voor informatie mail naar: Kees Ebskamp