St. Francis Little Birds nieuw meer jaren project

20141107 Website-No 1 on St Francis Little Birds

Een nieuw meerjaren project voor St. Francis Little Birds in Mannya, Rakai District, Oeganda. De gemeenschap wil zichzelf ontwikkelen, zowel school als gemeenschap, en heeft Tusaidiane Oeganda gevraagd hen daarbij te helpen. Hierbij de eerste aflevering 1 van hun verhaal en vooruitgang.

Waar ligt Mannya?

In de Kwanguli Parochie in Kifamba Sub-County (Kakuuto County-Rakai District) in Zuid-Oeganda vlak bij de grens met Tanzania.

Een beetje Geschiedenis

St. Francis Little Birds is in 2000 opgezet door een aantal mensen uit de Mannya gemeenschap. Zij bogen zich over de vele problemen, die hun gemeenschap in de weg zaten, in het bijzonder de jeugd, zoals HIV/AIDS en andere ziekten, hongersnood, ondervoeding, oorlogen, droogte, analfabetisme en laag gezinsinkomen.

Om daar wat aan tedoen besloten de initiatiefnemers een school te starten met name voor wezen en kwetsbare kinderen uit de Mannya gemeenschap in de leeftijd van 3 tot 16 jaar.

Met de school als centrum zouden andere gemeenschapsaktivitieten worden ontwikkeld, zoals zorg voor wezen in gezinsverband, aandacht voor HIV/AIDS, landbouw, vrouwen emancipatie, enz.

De school is officieel nog steeds niet geregistreerd by het Ministerie van Onderwijs, omdat er onvoldoende faciliteiten en gekwalificeerde leerkrachten zijn.

In augustus 2013 vroeg St. Francis-Rakai-Initiative Marburg e.V. en de Stichting Mirembe uit Nederland aan Tusaidiane Oeganda om een project op te zetten en uit te voeren voor voldoende water aanvoer, voor schoon en veilig drinkwater voor iedereen, voor zonne-energie en om de school te schilderen.
Dit project was volledig uitgevoerd tegen eind januari en werd overgedragen aan het nieuw opgerichte Waterbeheer Comite met de voorzitter van de Dorpdraad als voorzitter (zie www.tusaidiane.com )

Na voltooing vroegen de lokale leiders aan Tusaidiane Oeganda hen te helpen om zichzelf beter te organiseren, om te helpen bij de registratie van de school en om te helpen toekomstgerichte plannen te ontwikklen voor zowel school als gemeenschap.

Na enige teleurstellende ervaringen m.b.t. financiele verantwoording vroegen St. Francis-Rakai-Initiative Marburg en de Stichting Mirembe Tusaidiane als hun vertrouwenspersoon op te treden in Oeganda.

Tusaidiane Oeganda heeft deze opdrachten aangenomen en werkt sinds maart 2014 nauw samen met de lokale leiding en de donoren.

Een lijstje met wat er zoal gedaan moet worden

  1. Help de lokale leiders om een Basisgroep onderneming op te richten zonder winstoogmerk en met beperkte aansprakelijkheid.
  2. Train de lokale leiding in management van hun onderneming, met name financieen.
  3. Registreer de Basisschool en help het beheer te verbeteren, m.n. op het gebied van financien.
  4. Ontwikkel een bouwplan voor de Basisschool om te voorzien in het gebrek aan faciliteiten.
  5. Bevorder middellbaar en technisch onderwijs met name voor wezen en de schoolverlaters van de Basisschool via studiebeurzen.
  6. Ondersteun Pleeggezinnen, vrouwen & weduwen met microcrediet voor inkomensverbetering.
  7. Ondersteun mensen met HIV/AIDS.
  8. Koop land voor bovenstaande aktiviteiten.
  9. Verwerf fondsen via contributies, legaten en subsidies en giften voor het fiancieren van bovenstaande aktiviteiten.

Op deze website zullen wij U op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen in St Francis Little Birds en de uitdagingen voor de lokale leiding en de bevolking om over een aantal jaren zelfstandig te zijn en onafhankelijk van hulp van buitenaf.