Over Tusaidiane

Een particulier initiatief

Onde de boom
Intitiatiefnemer en oprichter(links op de foto) van de Stichting Tusaidiane in overleg bij een project.

Goedendag,

Mijn naam is Kees Ebskamp en ik heet u van harte welkom bij de Stichting Tusaidiane. Op deze pagina geef ik een toelichting op het ontstaan en de doelen van Tusaidiane.

Sinds het midden van de negentiger jaren reis ik regelmatig naar Afrika. Op een van mijn reizen met een studiegenote uit Wageningen, werkzaam voor Cordaid, liep ik indertijd enige malen tegen kleine projectjes op, waar ik persoonlijk of met hulp van bevriende relaties directe ondersteuning kon bieden. Vrienden, met wie ik daarover sprak, reageerden met “Wat leuk, zo direct! Dan zie je tenminste hoe je elkaar kunt helpen, waar je geld blijft en waar het aan besteed wordt”. Sommigen gaven aan daar ook wel aan mee te willen doen. Bij voorkeur wilde ik geen nieuwe organisatie oprichten, die fondsen werft, maar ook geld kost.

Enig creatief denken leidde tot een “Vereen de krachten” idee. Lets help each other of te wel in Swahili Tusaidiane.

In 2001 ben ik via Cordaid/vastenaktie een particulier ontwikkelingsfonds “ Tusiadiane” gestart met als motto

EEN EURO HIER IS EEN EURO DAAR!

Uitgangspunten waren en zijn nog steeds:

  1. Richt je samen op kleinere projecten, gericht op directe hulp aan scholen en basis-gemeenschappen,
  2. Help, waar nodig, de lokale mensen bij het formuleren van hun behoeften en het opzetten van een project,
  3. Zorg voor een goede communicatie over deze projecten naar degenen, die geld geven,
  4. Interesseer individuele personen, scholen, clubs en anderen voor deze directe aanpak en motiveer hen tot financiële bijdragen,
  5. Bepaal samen met de geldgevers, welke projecten voor financiering in aanmerking komen,
  6. Vermijd organisatiekosten en als ze onvermijdelijk zijn; draag ze zelf.

Aandachtgebieden zijn

  • Water
  • Zorg
  • Inkomen
  • Onderwijs

Sinds 2005 hebben de waterprojecten een grote vlucht genomen. Niettemin is ieder project op zich een klein project en gericht op directe hulp. De “grote vlucht” zit hem in het feit dat er nog zoveel mensen zijn die geen directe toegang hebben tot schoon en veilig water.

Mijn rol in de stichting:
Initiatiefnemer en aandrager van projecten, adviseur voor het opzetten van projecten, communicator over projecten en de voortgang, zoeker van sponsoren en zelf sponsor zijn, wat nodig is om de idee in leven te houden, en voorzitter van de stichting.

Naast directe donaties is onderdeel van mijn sponsor zijn, dat ik geen vergoeding krijg voor mijn werkzaamheden, noch voor de kosten, die ik maak.

Voor meer informatie kunt U hier contact met mij opnemen.