Beleidsplan 2018 & Financieel overzicht

Het Aktieplan 2017 van de Stichting (zie website www.tusaidiane.nl ) omvatte een project-bedrag van € 44.515 voor alle projecten,waarvan € 16.000 als contributie voor water projecten.
Sinds 2013 hebben wij jaarlijks een gezamelijke financiële verantwoording gegeven voor de Stichting en TUL.
Gezien de ontwikkeling van Tusaidiane Uganda als Oegandese lokale organisatie, die projekten implementeert voor meerdere opdrachtgevers, is de gezamelijke financiële verantwoording vorig jaar voor het laatst gedaan.

Water plannen van Tusaidiane Ltd

Onze partner in Uganda wil ook in  2017 weer een aantal “Veilig drinkwater” projecten realiseren. Natuurlijk gaan we hen hierbij helpen. Daarvoor zoeken we natuurlijk altijd sponsoren die hier aan hun steentje willen bijdragen. Voor € 7.500 kan een een veilig drinkwater project voor 3-4.000 mensen gerealiseerd worden, inclusief regenwateropvang. Voor € 4.000 kan een waterzuiveraar geinstalleerd […]

Plannen 2017

Beste donateurs en belangstellende, Allereerst de beste wensen voor 2017 en bedankt voor al jullie steun in 2016. De plannen voor 2017 en de het financiële verslag van 2016 vinden jullie terug op de pagina met ANBI-informatie. Het bestuur van Stichting Tusaidiane    

GEZOCHT WATER SPONSOREN

Onze partner in Oeganda is dringend op zoek naar mensen die drinkwater-projecten willen steunen. De kern van deze projecten is voorlichting over de noodzaak van schoon drinkwater. In veel gevallen is het water beschikbaar maar wordt het niet of niet op de juiste wijze gebruikt en dat is natuurlijk erg jammer. Bijgaand de campagne van […]

Top